Općina Suhopolje u suradnji s RA VIDRA-om prijavila dva projekta izgradnje društvenih domova u Pčeliću i Pepelanama u ukupnoj vrijednosti od 1.004.700,37 kuna

/ 31.1.2017. /

Općina Suhopolje je u suradnji s razvojnom agencijom VIDRA prijavila dva projektna prijedloga – Izgradnja društvenog doma u Pčeliću i Izgradnja društvenog doma u Pepelanama na poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje projekata u 2017 . godini prema programu održivog razvoja lokalne zajednice. Ukupna vrijednost projekta za dom u Pčeliću je 494.779,60 kuna dok vrijednost projekta za društveni dom u Pepelanama iznosi 509.920,77 kuna . Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije sufinancira  85% od ukupnih sredstava, dok Općina Suhopolje sufinancira ostalih 15%.

Opći cilj projekata je izgradnja novih društvenih domova  u naseljima Pčelić i Pepelanama.  Realizacijom ovih projekata osigurat će se bolji uvjeti rada za mnoge udruge građana te samim time omogućiti lokalnom stanovništvu kvalitetnije očuvanje etnoloških i kulturoloških vrijednosti, te poboljšati kvalitetu i podignuti na višu razinu društveni život mještana naselja Pčelić i Pepelane te   cjelokupnog lokalnog stanovništva .

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno