Otvoren poziv “Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina”

/ 30.10.2017. /

Opći cilj programa dodjele bespovratnih sredstava je poduprijeti projekte koji će povećati mogućnosti za zapošljavanje, umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina i poboljšati kvalitetu rada s marginaliziranim skupinama . Specifični ciljevi Poziva su:dokvalifikacija, prekvalifikacija i stjecanje stručnih znanja pripadnika ciljane skupine kroz razvoj i provedbu programa obrazovanja odraslih uz korištenje metoda i tehnika prilagođenih korisnicima s različitim vrstama invaliditeta; osnaživanje te razvoj mekih i transverzalnih (prenosivih) vještina marginaliziranih skupina razvojem i provedbom ciljanih programa te radionica; razvoj i širenje individualiziranog pristupa u pružanju usluga mentorstva korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu s ciljem radne aktivacije i socijalnog uključivanja; jačanje kapaciteta stručnjaka iz različitih sektora u svrhu unaprjeđenja usluga povezanih s pristupom tržištu rada za pripadnike ciljnih skupina . Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva iznosi 99.918.750,00 kn.

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020 .

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 22.9.2017 . do 31.12.2019.

Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Područje: civilno društvo, zapošljavanje, socijalna uključenost

Prijavitelji: jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva

Dodatne informacije o uputama za prijavitelje, informativnim radionicama kao i paket prijavne dokumentacije te pitanja i odgovore možete pronaći na poveznici: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1426

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno