Otvoren poziv Umjetnost i kultura 54+

/ 25.5.2017. /

Otvoren od: 23. svibnja, 2017 do 24. srpnja, 2017
Program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.
Minimalna potpora od 100.000,00 kn do maksimalno 1.000.000,00 kn
Područje: socijalna uključenost, kultura
Korisnici: Jedinice lokalne samouprave • Jedinice regionalne (područne) samouprave • Kulturne ustanove i organizacije • Organizacije civilnog društva

Ovim Pozivom financirat će se aktivnosti pripreme i provedbe participativnih umjetničkih i kulturnih aktivnosti usmjerenih na socijalno uključivanje osoba starijih od 54 godina te aktivnosti stručnog usavršavanja umjetnika i kulturnih radnika u području kulturne i umjetničke edukacije i medijacije usmjerene na socijalno uključivanje osoba starijih od 54 godine .

Poziv se provodi u okviru specifičnog cilja 9.i.1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije .

Više informacija o samom pozivu možete pronaći na mrežnim stranicama Strukturnih fondova .

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno