Otvoren poziv za lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III

/ 13.3.2017. /

Otvoren od: 10. ožujka, 2017 do 10. lipnja, 2017
Program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.
Minimalna potpora od 400.000,00 HRK do maksimalno 2.000.000,00 HRK
Područje: zapošljavanje
Korisnici: Fakulteti • Institucije • Jedinice lokalne samouprave • Jedinice regionalne (područne) samouprave • Mali i srednji poduzetnici • Neprofitne organizacije • Organizacije civilnog društva • Sindikati • Škole • Tijela državne uprave • Velika poduzeća • Visoke škole • Zadruge

Lokalna partnerstva za zapošljavanje predstavljaju subjekte zadužene za razvoj politika zapošljavanja na regionalnim razinama koji svojim djelovanjem nadopunjuju nacionalnu politiku inicijativama prilagođenim regionalnim tržištima rada .

Poziv na dostavu projektnih prijedloga “LOKALNE INICIJATIVE ZA POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA- FAZA III“ usmjeren je na razvoj lokalnih partnerstava za zapošljavanje u cilju prevladavanja regionalnih i lokalnih različitosti te poticanja partnerskog pristupa u pripremi i donošenju politika vezanih uz stvaranje i jačanje ljudskih potencijala u skladu s lokalnim potrebama na tržištu rada .

Financirat će se aktivnosti koje doprinose provedbi Strategija razvoja ljudskih potencijala u svim županijama Republike Hrvatske te gradu Zagrebu . Ukoliko strategije, kao dodatke, imaju Akcijske planove za zapošljavanje usmjerene ka ranjivim skupinama na tržištu rada, podupirat će se i projekti koji su u skladu i s tim relevantnim strateškim dokumentima na regionalnoj razini . Također, podupirat će se i aktivnosti usmjerene na daljnje jačanje kapaciteta lokalnih partnerstava za zapošljavanje kako bi se osigurala njihova održivost te unaprijedila funkcionalnost i učinkovitost na lokalnim tržištima rada .

Poziv se provodi u okviru Specifičnog cilja 8.vii.1. Jačanje kapaciteta lokalnih partnerstava za zapošljavanje i povećano zapošljavanje najranjivijih skupina na lokalnim tržištima rada .

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 73.440.000,00 HRK

Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu: najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 400.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 2.000.000,00 HRK, ovisno o komponenti na koju se projektni prijedlog odnosi .

Sufinanciranje projekta: udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova tj. prijavitelji/partneri ne osiguravaju sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava .

Više informacija o samom pozivu možete pronaći na mrežnim stranicama Strukturnih fondova .

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno