OTVOREN PRVI KRUG NATJEČAJA ZA „LIGHT CONCEPT“ PROJEKTNE PRIJEDLOGE U SKLOPU PROJEKTA „B LIGHT“

/ 12.6.2017. /

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) kao glavni korisnik projekta “Fostering value added business cooperation between SMEs operating on different sides of the Hungary-Croatia border” (“B Light”) u sklopu Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020 otvara prvi krug natječaja za dostavu projektnih prijedloga Light Concept za suradnju malih i srednjih poduzeća na pograničnom području Mađarska-Hrvatska .
U prvom krugu natječaja poduzetnicima je na raspolaganju ukupno 2,550,000 eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekti će biti odabrani kroz dva selekcijska koraka . Svi projektni prijedlozi odobreni u prvom koraku (Light Concept) ulaze u drugi korak (Light Project Proposal).
Prvi krug natječaja za Light Concept projektne prijedloge otvoren je do 15 . rujna 2017. godine. Nakon navedenog datuma, podnošenje projektnih prijava odvijat će se kontinuirano, s najmanje dva evaluacijska roka na godinu.
Popunjeni obrazac Light Concept se učitava elektronski preko B Light web platforme .
Cjelokupan tekst prvog kruga natječaja može se preuzeti na službenoj web stranici (https://www.b2match.eu/blight)
Detaljni opis natječaja, uključujući prihvatljiva područja, uvjete i pravila za prijavu te informacije o selekcijskom procesu, nalazi se u Uputama za prijavitelje (Guidelines for Applicants) .
Obrazac za prijavu Light Concept i svi ostali dokumenti mogu se preuzeti na službenoj stranici projekta “B Light”.
Kontakt za dodatne informacije: Neda Martić; mail:neda.martic@ravidra.hr; tel: 033/800-207

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno