Poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada osobama u nepovoljnom položaju

/ 1.12.2014. /

Otvoren od: 27. studenog, 2014 do 27. siječnja, 2015
Program: Europski socijalni fond, Operativni program za razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013.
Minimalna potpora od 500.000,00 kn do maksimalno 1.400.000,00 kn
Područje: Ljudski potencijali
Korisnici: Lokalne/regionalne javne institucije • Mali i srednji poduzetnici • Neprofitne organizacije • Organizacije civilnog društva • Regionalna i lokalna samouprava • Visoke škole • Zadruge

Kroz program dodjele bespovratnih sredstava „Poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada skupinama u nepovoljnom položaju“ financirat će se projekti koji će pridonositi lakšem ulasku na tržište rada i povećanju zapošljivosti skupina koje se nalaze u nepovoljnom položaju na tržištu rada . Kako je naznačeno u Operativnom programu „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007. – 2013., operacija „Poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada skupinama u nepovoljnom položaju“ pridonijet će snažnijoj integraciji na tržište rada skupina koje su suočene s posebnim teškoćama u pristupu zapošljavanju kroz jačanje motivacije za sudjelovanje u programima obrazovanja i zapošljavanja te kroz programe osobnog razvoja i zapošljavanja prilagođenih potrebama pojedinaca .

Uz kreiranje odgovarajućih programa osposobljavanja i usavršavanja, pomoć osobama kojima je otežan pristup tržištu rada ostvarit će se i kroz stvaranje mreže potpore nastale iz partnerstva i suradnje svih relevantnih dionika na tržištu rada koji će ujedno stvarati dobre prakse . Ova operacija također će pridonijeti podizanju svijesti o problemima pri zapošljavanju ciljnih skupina, ali i stvaranju pozitivnih stavova kod poslodavaca i šire javnosti .

Detaljnije podatke o natječaju pogledajte na sljedećoj poveznici:

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/102

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno