Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti

/ 13.3.2017. /

Otvoren od: 3. ožujka, 2017 do 12. svibnja, 2017
Program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.
Minimalna potpora od 500.000,00 HRK do maksimalno 1 500.000,00 HRK
Područje: obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje
Korisnici: Ustanove

Ovaj Poziv usmjeren je na identificirani problem niske zastupljenosti odraslih osoba u programima obrazovanja odraslih, koja vodi pomanjkanju kvalifikacija potrebnih na tržištu rada . U okviru prioritetnih sektorskih područja Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali (turizam i ugostiteljstvo, poljoprivreda, strojarstvo, elektrotehnika, informacijska tehnologija i zdravstvo) u odabranim programima podržat će se unaprjeđenje vještina odraslih polaznika za sljedeće ciljne skupine:

  • odrasle osobe bez završenog osnovnog obrazovanja
  • odrasle osobe s nižim razinama kvalifikacija
  • odrasle osobe u dobi između 15-34 godine bez kvalifikacija (samo sa završenom osnovnom razinom obrazovanja)
  • dugotrajno nezaposlene osobe starije od 34 godine .

Opći cilj:
Povećanje uključivanja odraslih osoba u obrazovanje za zapošljavanje

Specifični cilj:
Omogućiti stjecanje prve kvalifikacije i/ili stjecanje više razine kvalifikacije te prekvalifikacije kako bi se povećala razina znanja, vještina i kompetencija odraslih osoba i njihova konkurentnost na tržištu rada .

Prihvatljivi prijavitelji:
Ustanove za obrazovanje odraslih

Ukupni iznos Poziva: 30.039.000,00 HRK

Više informacija na poveznici .

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno