Polugodišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Virovitičko-podravske županije za mandatno razdoblje od 2021. do 2025. godine

/ 29.7.2022. /

Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 123/17) i Uredbom o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 89/18) jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje u tekstu: JLP(R)S) je uvedena obveza izrade i donošenja provedbenih programa.

Provedbeni programi JLP(R)S su kratkoročni akti strateškog planiranja koji osiguravaju provedbu posebnih ciljeva utvrđenih u planovima razvoja jedinica područne (regionalne) samouprave (ako je primjenjivo i planova razvoja jedinica lokalne samouprave) te vrijede za razdoblje trajanja mandata izvršnog tijela JLP(R)S.

Obveza izrade i podnošenja polugodišnjeg izvješća o provedbi provedbenih programa samoupravnih jedinica propisana je odredbama Pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 6/19)

Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa JLP(R)S je izvješće o napretku u provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata, koje izvršno tijelo JLP(R)S, u suradnji s nadležnim regionalnim odnosno lokalnim koordinatorom, izrađuje u skladu s objavljenim Uputama i javno objavljuje. Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa JLP(R)S izrađuje se za razdoblje u trajanju od 1. siječnja do 30. lipnja.

Izvršno tijelo JLS informaciju o izrađenom i javno objavljenom izvješću o provedbi provedbenog programa JLS dostavlja nadležnom regionalnom koordinatoru (Razvojnoj agenciji VIDRA), a izvršno tijelo JP(R)S informaciju o izrađenom i javno objavljenom izvješću o provedbi provedbenog programa JP(R)S dostavlja Koordinacijskom tijelu u sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske.

Polugodišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Virovitičko-podravske županije za mandatno razdoblje od 2021. do 2025. godine nalazi se u nastavku:

NARATIVNI DIO_Polugodišnje izvješće VPŽ

PRILOG 1_Izvješće o provedbi PP VPŽ_tablični prikaz_EXCEL

PRILOG 1_Izvješće o provedbi PP VPŽ_tablični prikaz_PDF

 

 

 

 

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno