Potpora reformama socijalne zaštite

/ 20.10.2014. /

Otvoren od: 20. kolovoza, 2014 do 31. listopada, 2014
Program: Zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI)
Minimalna potpora od - do maksimalno -
Područje: Zapošljavanje i socijalna prava
Korisnici: Državna agencija • Regionalna i lokalna samouprava

Europski program za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI) 2014.-2020. predstavlja instrument financiranja na razini Europske unije kojim se želi doprinijeti provedbi strategije Europa 2020 . To se namjerava postići pružanjem financijske potpore za promicanje visoke kvalitete i održivosti zapošljavanja, osiguranjem adekvatne socijalne zaštite, borbom protiv socijalne isključenosti i siromaštva te poboljšanjem radnih uvjeta . Ovaj je natječaj objavljen u skladu sa godišnjim planom programa EaSI, a namjera je pomoći u borbi sa sustavima socijalne zaštite, olakšavajući pristup stručnosti iz drugih zemalja članica ili međunarodnih organizacija .

Ciljevi:

 • Skrenuti pozornost na ranjive skupine ljudi kao što su mladi
 • Promicanje ravnopravnosti žena i muškaraca
 • Borba protiv diskriminacije temeljem spola, rasnog ili etničkog podrijetla, religije, invaliditeta, seksualne orijentacije
 • Promicanje visoke kvalitete i održivosti zapošljavanja, pružanje primjerene socijalne zaštite, borba protiv dugotrajne nezaposlenosti i borba protiv siromaštva

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 • U slučaju jednog prijavitelja, on mora biti tijelo javne vlasti ili državna agencija – U slučaju konzorcija, suprijavitelj može biti neprofitna organizacija ili međunarodna organizacija
  Stopa sufinanciranja:
 • Maksimalna stopa sufinanciranja projekata je 80% ukupnih prihvatljivih troškova

 

Više o natječaju možete pročitati ovdje .

 • Povećaj font
 • Smanji font
 • Promijeni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Promijeni vrstu slova
 • Vrati izvorno