Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“

/ 12.5.2022. /

Dana 11. svibnja 2022. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ (UP.02.1.1.16) u okviru Prioritetne osi 2 „Socijalno uključivanje“, Specifičnog cilja 9.i.1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“

Ovaj Poziv ukupne vrijednosti 200.000.000,00 HRK predstavlja nastavak financiranja aktivnosti prethodnih Poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena“ (UP.02.1.1.05) i „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ (UP.02.1.1.13) .

Najmanji iznos zatraženih  bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu može iznositi 400.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 1.500.000,00 HRK .

Udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova, tj. prijavitelji/partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava .

Ishodi Poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ pozitivno će utjecati na niz različitih aspekata socio-ekonomskih problema pojedinaca, ali i samih lokalnih zajednica, kroz smanjenje nezaposlenosti žena zapošljavanjem u projektu te poboljšanje kvalitete života i izvaninstitucionalne skrbi uključenih starijih i potrebitih osoba . Na ovaj način utječe se na smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti te izravno doprinosi revitalizaciji slabije razvijenih područja i područja s većom nezaposlenosti .

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i neprofitne organizacije.

Prihvatljivi partneri koji su obvezni partneri na projektu podrazumijevaju područni ured ili područnu službu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Centar za socijalnu skrb.

Ostali partneri na projektu mogu biti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, neprofitna organizacija, ustanova koja ima registriranu djelatnost pružanja usluga starijim i/ili nemoćnim osobama.

Prijave na predmetni Poziv moguće je predati od 25. svibnja 2022. godine od 9:00 sati, a Poziv je otvoren do 31. kolovoza 2022. godine ili do iscrpljenja raspoložive financijske omotnice.

Za zainteresirane prijavitelje bit će organizirane informativne radionice o čemu će obavijest biti javno objavljena. Informacije o točnom datumu i mjestu održavanja radionica bit će objavljene na mrežnim stranicama ESI fondova http://www.strukturnifondovi.hr/  i ESF stranici http://www.esf.hr/ .

Više o Pozivu potražite OVDJE.

Izvor: http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-zazeli-program-zaposljavanja-zena-faza-iii/

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno