Poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi“

/ 11.12.2017. /

Ministarstvo kulture objavilo je dana 30. studenoga 2017. godine treći po redu Poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi“, nakon Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Umjetnost i kultura za mlade“ i „Umjetnost i kultura 54+“

Poziv se provodi u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014 . – 2020., a usmjeren je na razvoj dobrog upravljanja u kulturi jačanjem suradnje organizacija civilnog društva i javnog sektora.

Pozivom će se financirati aktivnosti jačanja kapaciteta relevantnih dionika u području sudioničkog upravljanja u kulturi i podizanja javne svijesti o dobrom upravljanju u kulturi, razvoj i/ili uspostava modela sudioničkog upravljanja u kulturi, priprema i provedba kulturnih i umjetničkih programa te razvoj suradnje i umrežavanja u području sudioničkog upravljanja u kulturi .

Prihvatljivi prijavitelji su organizacije civilnog društva (umjetnička organizacija, udruga i savez udruga koji djeluje u području kulture i umjetnosti), jedinice lokalne samouprave čiji je broj stanovnika manji od 10.000 i javne ustanove u kulturi kojima je osnivač jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave .

Ukupni iznos bespovratnih sredstava iznosi 50.000.000,00 HRK. Udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova, od čega je 85 % osigurano iz sredstava Europskog socijalnog fonda, dok će obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15 % osigurati Ministarstvo kulture iz Državnog proračuna Republike Hrvatske .

Krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 28. veljače 2018.

Natječajna dokumentacija dostupna je na sljedećim poveznicama:
www.esf.hr
www.strukturnifondovi.hr

(izvor: www.min-kulture.hr)

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno