Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa

/ 1.9.2014. /

Otvoren od: 1. rujna, 2014 do 30. lipnja, 2015
Program: OP Regionalna konkurentnost 2007.-2013.
Minimalna potpora od 150.000,00 kuna do maksimalno 750.000,00 kuna
Područje: Informacijske i komunikacijske tehnologije
Korisnici: Mali i srednji poduzetnici

Ovim Pozivom sufinancirat će se analiza postojećih poslovnih procesa, kao i njihova modernizacija, inovacija i digitalizacija, uključujući i izdatke informatičke opreme i softvera . Cilj je potaknuti uvođenje naprednih e-poslovnih modela i potaknuti razvoj, rast i konkurentnost mikro, malih i srednjih poduzeća. Očekuje se kako će ova potpora ostvariti pozitivne rezultate kao što su povećanje učinkovitosti i produktivnosti, povećanje prihoda od prodaje i izvoza te otvaranje i/ili očuvanje postojećih radnih mjesta .

Prihvatljivi izdaci

 • Izdaci za izradu analize poslovnih procesa i potreba rješenja i priprema plana za informatizaciju;
 • Izdaci za nabavu računalne opreme, uključujući i instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju za porebe korisnika;
 • Izdaci za standardni (out-of-box) softver i izradu softvera (dizajn po mjeri za potrebe korisnika), uključujući i njegovo instaliranje rogramiranje i/ili konfiguraciju za porebe korisnika, (npr . DMS, ERP, CMS, ECM, CRM, CAD, CAM,..);
 • Izdaci za licence;
 • Izdaci za ostalu opremu i uređaje potrebne za izravne projektne aktivnosti (UPS, aktivna i pasivna mrežna oprema, mrežni ormar/rack, itd.);
 • Izdaci vezani zatrening zaposlenika za korištenje novih sustava;
 • Izdaci za manje infrastrukturne zahvate/radove potrebne za uvođenje IKT sustava (npr . umrežavanje opreme, strukturno kabliranje, konstrukcija server sobe, itd.), za koje nije potrebna građevinska dozvola/potvrda glavnog projekta/rješenje za građenje, do najviše 10% iznosa potpore .

Detalje natječaja proučite ovdje.

 • Povećaj font
 • Smanji font
 • Promijeni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Promijeni vrstu slova
 • Vrati izvorno