Program ulaganja u zajednici

/ 25.7.2017. /

Program ulaganja u zajednici odražava potrebe šire lokalne zajednice za nastavkom ulaganja u obnovu, izgradnju i rekonstrukciju objekata javne namjene, u cilju zadovoljavanja kolektivnih prioriteta .
Programom se doprinosi jačanju socijalne kohezije lokalne zajednice i daljnjoj fizičkoj obnovi pojedinih područja te očuvanju kulturne baštine .
Program zagovara pristup promicanja ravnopravnosti spolova, nediskriminacije i održivog razvoja te participativnog pristupa dionika šire lokalne zajednice .

Korisnici ovog Programa, u širem smislu, su lokalne zajednice na čijem području se projekti provode te koje ostvaruju izravnu korist od provedbenih aktivnosti Programa .
U užem smislu, Korisnici su javno-pravni subjekti, vlasnici objekata javne namjene u kojima pružaju usluge za zadovoljenje društvenih, kulturnih i vjerskih potreba u zajednici .

Detalje i obrasce možete pronaći ovdje .

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno