Projekti poticanja održivog razvoja ruralnog prostora

/ 26.9.2014. /

Otvoren od: 28. ožujka, 2014 do 31. prosinca, 2014
Program: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Minimalna potpora od - do maksimalno 1.000.000 kn
Područje: Okoliš, Turizam
Korisnici: Regionalna i lokalna samouprava • Tijela državne uprave • Znanstvene i stručne institucije

Predmet ovog javnog poziva je dodjela sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za:

 • poticanje održivog razvoja ruralnog područja i gospodarenja prirodnim dobrima s ciljem očuvanja prirodnih bogatstava Hrvatske,
 • ruralni eko turizam,
 • aktivnosti usmjerene na smanjenje onečišćenja okoliša u ruralnim prostorima .

Sredstva Fonda dodjeljivat će se do isteka kalendarske godine (31.12.2014.) ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi .

Iznos raspoloživih sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu utvrđen je Financijskim planom Fonda za 2014. i projekcijom za 2015 i 2016 . godinu a iznosi 1.000.000,00 kn.

Dodjela sredstva subvencije u iznosu:

1. do 100% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o osiguravanju odgovarajuće razine pripremljenosti projekata, programa i sličnih aktivnosti koji se pripremaju za prijavu na financiranje ili sufinanciranje iz fondova Europske unije, odnosno koji se organiziraju i financiraju ili sufinanciraju od strane međunarodnih organizacija, financijskih institucija i tijela te drugih pravnih osoba,

2 . do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o:

 • programima, projektima i sličnim aktivnostima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske i u prvoj skupini otoka, sve sukladno posebnim propisima,
 • prvoj skupini jedinica područne (regionalne) samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti manja od 75% prosjeka Republike Hrvatske, odnosno o prvoj skupini jedinica lokalne samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti manja od 50% prosjeka Republike Hrvatske, sukladno posebnom propisu,
 • programima, projektima, zahvatima i sličnim aktivnostima koji se provode u svrhu zaštite, održavanja i očuvanja i upravljanja zaštićenim dijelovima prirode, sukladno posebnom propisu .

3. do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o korisnicima koji se nalaze:

 • programima, projektima i sličnim aktivnostima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području  druge skupine otoka, odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje, sve sukladno posebnim propisima ili
 • drugoj skupini jedinica područne (regionalne) samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti između 75% i 100% prosjeka Republike Hrvatske odnosno drugoj skupini jedinica lokalne samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti između 50% i 75% prosjeka Republike Hrvatske .

4. do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se programi, projekti i druge slične aktivnosti provode, odnosno ako se korisnici nalaze na područjima koja nisu obuhvaćena točkama 1., 2 . i 3.

Link na natječaj

 • Povećaj font
 • Smanji font
 • Promijeni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Promijeni vrstu slova
 • Vrati izvorno