Projekti zaštite i očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti

/ 26.9.2014. /

Otvoren od: 28. ožujka, 2014 do 31. prosinca, 2014
Program: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Minimalna potpora od - do maksimalno 5.000.000 kn
Područje: Okoliš
Korisnici: Javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkom i parkom prirode • Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode • Znanstvene i stručne institucije

Predmet ovog javnog poziva je dodjela sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za:

 • projekte koji se provode u svrhu zaštite, održavanja, očuvanja i upravljanja zaštićenim dijelovima prirode ,
 • izradu projektne dokumentacije za prioritetne projekte iz područja zaštite prirode koji se prijavljuju za sufinanciranje iz strukturnih fondova EU,
 • osiguranje nacionalne komponente projekata zaštite prirode koji se sufinancirani od strane EU,
 • istraživanje i izradu stručnih podloga za potrebe izrade mjera očuvanja i definiranje aktivnosti za upravljanje Natura 2000 područjima proglašenih temeljem Direktive o staništima,
 • istraživanje i izradu stručnih podloga za zonaciju Natura 2000 područja proglašenih Uredbom o ekološkoj mreži,
 • prikupljanje podataka o rasprostranjenosti populacija stranih invazivnih vrsta s prijedlozima mjera uklanjanja i suzbijanja ili provedba konkretnih mjera ulaganja i suzbijanja  stranih invazivnih vrsta .

Sredstva Fonda dodjeljivat će se do isteka kalendarske godine (31.12.2014.) ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi .

Iznos raspoloživih sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu utvrđen je Financijskim planom Fonda za 2014., viškom prihoda za 2013 . i projekcijom za 2015 i 2016. godinu a iznosi 5.000.000,00 kn.

Dodjela sredstva subvencije u iznosu:

1 . do 100% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o osiguravanju odgovarajuće razine pripremljenosti projekata, programa i sličnih aktivnosti koji se pripremaju za prijavu na financiranje ili sufinanciranje iz fondova Europske unije, odnosno koji se organiziraju i financiraju ili sufinanciraju od strane međunarodnih organizacija, financijskih institucija i tijela te drugih pravnih osoba,

2 . do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o:

 • programima, projektima i sličnim aktivnostima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske i u prvoj skupini otoka, sve sukladno posebnim propisima,
 • programima, projektima, zahvatima i sličnim aktivnostima koji se provode u svrhu zaštite, održavanja i očuvanja i upravljanja zaštićenim dijelovima prirode, sukladno posebnom propisu .

3. do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o korisnicima koji se nalaze:

 • programima, projektima i sličnim aktivnostima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području  druge skupine otoka, odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje, sve sukladno posebnim propisima ili

4 . do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se programi, projekti i druge slične aktivnosti provode, odnosno ako se korisnici nalaze na područjima koja nisu obuhvaćena točkama 1., 2 . i 3.

Link na natječaj

 • Povećaj font
 • Smanji font
 • Promijeni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Promijeni vrstu slova
 • Vrati izvorno