Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom

/ 16.2.2018. /

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je javni poziv za EU sufinanciranje provedbe programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, odnosno kampanje kojima će građane educirati o odgovornom postupanju s otpadom .

Kako bi se gospodarenje otpadom dovelo na razinu sukladno onoj iz Direktive, raspisan je javni poziv Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, kojem je temeljni cilj pružanje potpore gradovima i općinama, a u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom . Također, financiranje je predviđeno Operativnim programom Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020. Jedinicama lokalne samouprave na raspolaganju je 47,2 milijuna kuna, a sama dodjela sredstava započinje zaprimanjem prvog projektnog prijedloga .

Projektni prijedlozi mogu se podnositi od 15. veljače 2018. godine, a s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 1 . veljače 2019. ili do iskorištenja sredstava.

Tako će gradovi i općine svojim stanovnicima moći približiti održivo gospodarenje otpadom putem različitih informativnih aktivnosti koje će najvećim dijelom biti financirane europskim sredstvima (brošure, letci i plakati za sprječavanje nastanka otpada te odgovorno postupanje s istim, specijalizirane radijske i TV emisije, javne edukacije i tribine, kao i radionice za djecu, itd.) .

Ovim Pozivom predviđeno je da projekt provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpada obuhvaća područje s više od 10 tisuća stanovnika, što bi značilo da se manji gradovi i općine na Poziv prijavljuju tako da se udruže s nekim od ostalih te tako, zajedno, „obuhvate“ više od 10 tisuća stanovnika .

Za potrebe ovog Poziva, jedinice lokalne samouprave dijele se na četiri kategorije i Grad Zagreb (1. kategorija: do 10 tisuća stanovnika, 2 . kategorija: 10-40 tisuća stanovnika, 3. kategorija: 40-100 tisuća stanovnika, 4. kategorija: više od 100 tisuća stanovnika). Naime, na ovaj su način jedinice lokalne samouprave 1 . kategorije prisiljene na udruživanje (s bilo kojom JLS, nevezano uz kategoriju), kako bi osigurala bespovratna sredstva temeljem ovog Poziva .

Detalje o pozivu možete pronaći ovdje .

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno