Racionalno gospodarenje energijom, energetska učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije sufinanciranih u okviru programa europske unije

/ 26.9.2014. /

Otvoren od: 31. ožujka, 2014 do 31. prosinca, 2014
Program: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Minimalna potpora od - do maksimalno 200.000 kn
Područje: Energetika
Korisnici: Fizičke osobe • Institucije • Organizacije civilnog društva • Trgovačka društva • Ustanove

Sufinanciraju se projekti za promicanje i ostvarivanje ciljeva provođenja racionalnog gospodarenja energijom, poboljšanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije koji su sufinancirani u okviru programa Europske unije temeljem odluka o prihvaćanju projekta ili sklopljenih ugovora s tijelima ovlaštenim za sklapanje ugovora u 2011., 2012., 2013., i 2014 . godini, čija je realizacija u tijeku.

Sredstva Fonda dodjeljivat će se do isteka kalendarske godine (31.12.2014.) ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi .

Iznos raspoloživih sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu utvrđen je Financijskim planom Fonda za 2014. godinu i iznosi 1.500.000,00 kn .

Dodjela sredstva subvencije svim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u iznosu:

1 . do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o:

 • korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi,
 • korisnicima koji se nalaze području prve skupine otoka,
 • korisnicima koji se nalaze na zaštićenim dijelovima prirode,
 • prvoj skupini jedinica područne (regionalne) samouprave (vrijednost indeksa razvijenosti manja od 75% prosjeka RH) i
 • prvoj skupini jedinica lokalne samouprave (vrijednost indeksa razvijenosti manja od 50% prosjeka RH)

2 . do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o korisnicima koji se nalaze:

 • na području druge skupine otoka,
 • na brdsko-planinskom području,
 • drugoj skupini jedinica područne (regionalne) samouprave (vrijednost indeksa razvijenosti između 75% i 100% prosjeka RH) i
 • drugoj skupini jedinica lokalne samouprave (vrijednost indeksa razvijenosti između 50% i 75 prosjeka RH)

3 . do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima

Dodjela sredstva subvencije svim ostalim korisnicima u iznosu:

1 . do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o korisnicima koji se nalaze:

 • na području posebne državne skrbi,
 • području prve skupine otoka,
 • na zaštićenim dijelovima prirode,

2 . do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o korisnicima koji se nalaze:

 • na području druge skupine otoka,
 • na brdsko-planinskom području,

3 . do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima

Link na natječaj

 • Povećaj font
 • Smanji font
 • Promijeni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Promijeni vrstu slova
 • Vrati izvorno