Razvojna agencija VIDRA pripremila projekt izgradnje reciklažnog dvorišta za Općinu Pitomača ukupne vrijednosti 4.162.377,59 kuna

/ 12.6.2017. /

Razvojna agencija VIDRA je u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga – otvoreni postupak u modalitetu trajnog poziva Građenje reciklažnih dvorišta, Referentni broj: KK.06.3.1.03, pripremila projekt izgradnje reciklažnog dvorišta za Općinu Pitomača ukupne vrijednosti 4.162.377,59 kuna . Bespovratna sredstva iznose 85% odnosno 3.538.020,95 kuna. Projekt je prijavljen za financiranje iz Kohezijskog fonda, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetna os 6 – Zaštita okoliša i održivost resursa, Investicijski prioritet 6i – Ulaganje u sektor otpada kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve, Specifični cilj 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta .

Izgradnjom reciklažnog dvorišta u općini Pitomača, kroz postupke odvojenog prikupljanja komunalnog otpada, recikliranjem i oporabom plastike, stakla, metala, biorazgradivog otpada povećat će se stopa recikliranja otpada kako na lokalnoj i regionalnoj, tako i na nacionalnoj razini . Također, kroz brojne promidžbene aktivnosti informirat će se građani općine Pitomača o prednostima reciklaže po okoliš, njegovu zaštitu i očuvanje, a predviđenim informativno-obrazovnim aktivnostima educirat će se šira javnost s ciljem motiviranja građana da u što većoj mjeri u svojim kućanstvima odvajaju otpad koji se uz manje popravke može ponovno koristiti  te svojim odgovornim ponašanjem doprinesu učinkovitijem gospodarenju otpadom u svrhu poštivanja Hijerarhije gospodarenja otpadom . Uspostavom reciklažnog dvorišta osigurat će se priprema za ponovnu upotrebu na način da će dvorište biti opremljeno kontejnerom REUSE u koji će građani moći odložiti otpad koji se uz minimalne popravke i preglede može staviti ponovno u upotrebu .

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno