S ciljem što većeg broja prijava na Program pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova VIDRA održala radionicu za prijavitelje

/ 14.10.2017. /

U Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije, održana je radionica VIDRA-e – Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije . Naime, na radionici su ravnateljica Razvojne agencije VIDRA Emina Kovač i njezini suradnici, predstavnicima gradova i općina predstavili Program pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondove .

Kao jedan od osnovnih preduvjeta za brži društveno-gospodarski razvoj jest izgradnja ključne infrastrukture koja će se financirati iz ESI fondova . Da bi se to realiziralo, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije osiguralo je za izradu projektno-tehničke dokumentacije za našu županiju 6.400.000,00 HRK . Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, dok su prihvatljiva područja financiranja komunalna i socijalna infrastruktura . Rok za podnošenje prijava je do 31. listopada 2017. godine, a nekoliko općina je već podnijelo svoje projektne prijave.

Postupak vrednovanja projektnih prijedloga u nadležnosti je Razvojne agencije VIDRA kao Regionalnog koordinatora koji sastavlja listu prvenstva po broju postignutih bodova, od najvećeg do najmanjeg, a unutar istog broja bodova po datumu zaprimanja . Regionalni koordinator Listu prvenstva dostavlja na suglasnost Županijskom partnerskom vijeću te tako usuglašenu Listu prvenstva zajedno s Izvješćem o provedenom postupku vrednovanja i odabiru dostavlja Ministarstvu . Ministarstvo provjerava jesu li postupci provedeni od strane Regionalnih koordinatora u skladu s uvjetima Programa te u skladu s osiguranim sredstvima i utvrđenim kriterijima raspodjele sredstava po županijama izrađuje listu svih prijedloga lokalnih razvojnih projekta za koje se predlaže dodjela sredstva za sufinanciranje Projektne dokumentacije . Ministrica donosi Odluku o odabiru projekata i potvrđuje iznos sufinanciranja za svaki odabrani projekt. Ministarstvo će Regionalnog koordinatora izvijestiti o Odluci o odabiru projekata, a Razvojna agencija VIDRA će, kao Regionalni koordinator, o odabiru izvijestiti odabrane Korisnike .

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno