Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 3

/ 4.7.2014. /

Otvoren od: 4. srpnja, 2014 do 19. rujna, 2014
Program: Europski socijalni fond
Minimalna potpora od 760.000,00 kuna do maksimalno 1.520.000,00 kuna
Korisnici: Mali i srednji poduzetnici • Neprofitne organizacije • Obrazovne javne ustanove • Ostale javne ustanove • Regionalna i lokalna samouprava

Ovim programom dodjele bespovratnih sredstava podržat će se projekti kojima će se nastaviti razvoj socijalnih usluga u lokalnim zajednicama namijenjenih  sljedećim skupinama u nepovoljnom položaju: osobama s invaliditetom, liječenim ovisnicima, beskućnicima, žrtvama obiteljskog nasilja, mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi, mladima s poremećajima u ponašanju, tražiteljima azila, azilantima i strancima pod supsidijarnom zaštitom s ciljem unaprjeđenja mogućnosti njihova zapošljavanja . Ujedno, podržat će se i oni projekti koji kao ciljnu skupinu imaju članove obitelji koji skrbe o ovisnom članu (kao što su starije i nemoćne osobe, osobe s invaliditetom, djeca), a u svrhu pomirenja njihovog obiteljskog i poslovnog života .

Prihvatljive aktivnosti:

Projekti unutar ovog programa dodjele bespovratnih sredstava trebaju imati za cilj poboljšanje socijalnog uključivanja osoba u nepovoljnom položaju ili poboljšanja mogućnosti usklađivanja posla i obiteljskog života za obitelji koje skrbe o ovisnom članu, te biti u skladu s ciljevima Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007 . – 2013., a posebice s ciljevima unutar Prioritetne osi 2 navedenog Operativnog programa.

Detalje Javnog poziva možete pogledati na službenim stranicama strukturnih fondova .

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno