Središnji državni ured za demografiju i mlade objavljuje Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2024. godini

/ 23.1.2024. /

Središnji državni ured za demografiju i mlade 22. siječnja 2024. godine objavilo je Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2024. godini

Poziv se raspisuje u svrhu osiguravanja financijskih sredstava za projekte ulaganja u objekte dječjih vrtića usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta kao i podizanju kvalitete pedagoških standarda te ublažavanja postojećih regionalnih nejednakosti.

Omjer sufinanciranja

Najviši udio Središnjeg državnog ureda u sufinanciranju prihvatljivih aktivnosti na pojedinom objektu može biti od 50% do 90% prihvatljivih troškova nastalih u provedbenom razdoblju (u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti, Narodne novine 3/24).

•          U postupku odabira, temeljem kriterija i u skladu s raspoloživim sredstvima, jednom prijavitelju na Poziv (u nastavku teksta: Prijavitelj) može se odobriti najveći ukupni iznos sufinanciranja do 33.200,00 eura s PDV-om.

•          Neće se odobriti sufinanciranje aktivnosti čija je ukupna vrijednost na jednom objektu manja  od 15.000,00 eura s PDV-om.

Prihvatljivo razdoblje za provedbu aktivnosti je od 1. siječnja do 30. rujna 2024.

Prihvatljive aktivnosti

•          Opremanje igrališta dječjih vrtića fiksnom opremom, uređenje okoliša dječjih vrtića i uređenje postojećih vanjskih terena dječjih vrtića.

Neprihvatljive aktivnosti

•          izrada projektne dokumentacije,

•          izgradnja/nastavak izgradnje ili nadogradnja objekata,

•          sanacija, rekonstrukcija, adaptacija objekata ili dijela objekata,

•          opremanje objekta mobilnim namještajem i opremom

•          otkup zemljišta

•          aktivnost koja ugrožava okoliš i potiče odbijanje određenih društvenih ili  etničkih skupina.


Poziv će biti otvoren 30 dana od dana objave Poziva na mrežnim stranicama Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Rok za podnošenje prijava je trideset (30) dana od dana objavljivanja Poziva na mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda, odnosno do 21. veljače 2024. godine.

Više o pozivu možete pronaći OVDJE.

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno