Sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave za 2018. godinu

/ 21.2.2018. /

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja osiguralo je 3,1 milijuna kuna u proračunu za 2018. godinu koja će se koristiti kao pomoć općinama, gradovima i županijama za izradu prostornih planova uređenja .

Predstavnici jedinica lokalne odnosno regionalne samouprave zahtjev za dodjelu sredstava upućuju Ministarstvu na propisanom Obrascu za prijavu zajedno sa svom potrebnom dokumentacijom kako je opisano u Javnom pozivu za sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2018 . godini.

Zahtjeve će razmatrati stručno Povjerenstvo kojeg osniva ministar. Ministarstvo može pojedinoj jedinici lokalne (regionalne) samouprave dodijeliti sredstva u iznosu najviše do 50% od ukupnog iznosa cijene izrade plana iz Ugovora o izradi plana sklopljenog između jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave i izrađivača plana. Sredstva nije moguće dodijeliti retroaktivno odnosno za već doneseni prostorni plan . Jedinica lokalne ili područne samouprave dužna je sredstva koristiti isključivo za predmetnu namjenu te dostavljati Ministarstvu izvješća o utrošenim sredstvima za izradu plana nakon utroška istih .

Ispunjeni obrazac prijave s propisanim prilozima potrebno je poslati na adresu e-pošte: prostorni.planovi.sufinanciranje@mgipu.hr najkasnije do 30 . rujna 2018. ili do iskorištenja sredstava.

Za eventualna pitanja i dodatne informacije možete se obratiti Upravi za prostorno uređenje, pravne poslove i programe Europske unije ovog Ministarstva na tel . 01/3782 467 ili na adresu e-pošte:
prostorni.planovi.sufinanciranje@mgipu.hr

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno