Umjetnost i kultura za mlade

/ 13.12.2016. /

Otvoren od: 12. prosinca, 2016 do 28. veljače, 2017
Program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.
Minimalna potpora od 100.000,00 kn do maksimalno 1.000.000,00 kn
Područje: civilno društvo, socijalne usluge, socijalna uključenost, mladi, kultura
Korisnici: Jedinice lokalne samouprave • Jedinice regionalne (područne) samouprave • Kulturne ustanove i organizacije • Organizacije civilnog društva

Sudjelovanje u kulturnim i umjetničkim aktivnostima važan je aspekt uključenosti u društvo, a ograničeni pristup toj vrsti aktivnosti može rezultirati smanjenim mogućnostima za mlade da razviju društvene veze te vještine i znanja koja doprinose njihovom osobnom razvoju . Stoga je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Umjetnost i kultura za mlade“ usmjeren na prevladavanje ograničenja pristupa mladih osoba kulturnim i umjetničkim sadržajima i aktivnostima (geografska izoliranost, nepovoljne financijske prilike, invaliditet i dr.) te poticanje mladih da aktivno sudjeluju u kulturnom životu zajednice .

Za financiranje su prihvatljive aktivnosti pripreme i provedbe umjetničkih radionica za mlade u srednjim školama, posebno u manje razvijenim područjima RH, aktivnosti pripreme i provedbe umjetničkih radionica za mlade u nepovoljnom položaju te priprema i realizacija kulturno-umjetničkih programa ustanova u kulturi, umjetničkih organizacija i udruga u području kulture i umjetnosti .

Poziv se provodi u okviru specifičnog cilja 9.i.1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije .

Dokumentaciju za natječaj možete pronaći na sljedećoj poveznici.

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno