Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja

/ 30.12.2016. /

Otvoren od: 29. prosinca, 2016 do 27. ožujka, 2017
Program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.
Minimalna potpora od 500.000,00 kn do maksimalno 1.500.000,00 kn
Područje: obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje
Korisnici: Škole

Poziv na dostavu projektnih prijedloga Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja usmjeren je na razvoj ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje kroz podizanje razine informacijske pismenosti učenika osnovnih i srednjih škola . Uzimajući u obzir rezultate međunarodnih ispitivanja (TIMSS 2015 ., PISA 2012, PIRLS, ESLC 2011 i ICILS 2013 . ), hrvatski učenici pokazuju prosječne i ispodprosječne rezultate u jezičnoj, matematičkoj, financijskoj, digitalnoj, medijskoj i prirodoslovnoj pismenost, a naglašeno niže rezultate postižu učenici s teškoćama i učenici iz obitelji nižeg ekonomskog, socijalnog i kulturološkog statusa te učenici iz škola slabije opremljenih IKT-om i slabije opremljenih knjižnica, što je često povezano s nerazvijenim i ruralnim sredinama . Također, provedena ispitivanja pokazuju i da djeca slabije obrazovanih roditelja imaju niža obrazovna postignuća, bez obzira na njihove stvarne sposobnosti .

Provedbom različitih aktivnosti koje će uključivati razvoj i provedbu novih kurikuluma s područja informacijske pismenosti, izvođenje projekata i projektne nastave, opremanje školskih knjižnica, stručno usavršavanje odgojno – obrazovnih djelatnika uz intenzivan rad s učenicima unaprijediti će se razvojni potencijali škola . Specifično, škole će projektnim aktivnostima podići razinu kompetencija svojih djelatnika za inovativne pristupe poučavanju te razviti i uvesti nove kurikulume koji će dovesti do razvijanja ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje .

Opći cilj
Unaprijediti različite vrste pismenosti kao temelj stjecanja ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje .

Specifični cilj
Povećati kapacitete odgojno-obrazovnih ustanova za provedbu aktivnosti u okviru školskog kurikuluma usmjerenih na razvoj jedne ili više vrsta pismenosti .

Ciljne skupine
Učenici osnovnih i srednjih škola
Odgojno-obrazovni radnici

Dokumentaciju za natječaj moguće je pronaći na mrežnim stranicama Europskih strukturnih i investicijskih fondova .

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno