Usvojeno Godišnje izvješće o provedbi Plana razvoja Virovitičko-podravske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine za 2023. godinu

/ 14.3.2024. /

Sukladno čl. 23. st. 6. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 123/17 i 151/22), tijelo zaduženo za izradu plana razvoja jedinice područne (regionalne) samouprave izvješćuje putem regionalnog koordinatora, jednom godišnje, Koordinacijsko tijelo o provedbi plana razvoja.

VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije, kao regionalni koordinator, pripremila je Godišnje izvješće o provedbi Plana razvoja Virovitičko-podravske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine za 2023. godinu sukladno odredbama Zakona, Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 37/2023), Pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 44/2023) te sukladno Uputama za izradu godišnjeg izvješća o provedbi plana razvoja JLP(R)S Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU).

Predmetno izvješće usvojeno je na 12. sjednici Županijske skupštine dana 12. ožujka 2024. godine. 

1. Godišnje izvješće o provedbi PR VPŽ 2023_opisni dio

2. Prilog 1. Obrazac Godišnjeg izvješća o provedbi PR VPŽ_2023_potpisano

 

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno