Virovitičko podravska županija – Odobreno sufinanciranje 8 projekata za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina vrijednosti 312.500,00 eura

/ 11.6.2024. /

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije na svojim službenim internetskim stranicama objavilo je Odluku o odabiru projekata u okviru Programa za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina.

Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne razine i predstavlja podršku u unapređenju društvene, javne, komunalne, socijalne i okolišne infrastrukture te razvoju infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak.

Program je namijenjen jedinicama lokalne samouprave koje su u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 147/14, 123/17 i 118/18) i Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 03/24), (u nastavku teksta: Odluka o razvrstavanju), stekle status potpomognutog područja i kojima je udio pripadnika pojedine nacionalne manjine veći od 5% prema Popisu stanovništva iz 2021. godine.

Najviši iznos sredstava koji se mogao dodijeliti jednom podnositelju iznosi 100.000,00 eura uključujući PDV.

Odobreni projekti s područja Virovitičko-podravske županije su:

 • Općina Zdenci – Održavanje postojeće građevine – Sanacija krova – društveni dom Slavonske Bare, 17.400,00 €
 • Općina Gradina – Izgradnja pješačke staze u naselju Rušani, 40.000,00 €
 • Općina Mikleuš – Rekonstrukcija sportske građevine – Prostorija za presvlačenje i pripremu, 34.600,00 €
 • Općina Nova Bukovica – Završni radovi – Uređenje fasade i okoliša društvenog doma u Donjoj Bukovici, 40.500,00 €
 • Općina Čađavica – Građenje građevine infrastrukturne namjene – Pješačka staza u mjestu Vraneševci, 50.000,00 €
 • Općina Suhopolje – Uređenje platoa društvene infrastrukture u općini Suhopolje, 49.000,00 €
 • Općina Sopje – Održavanje postojeće građevine – Nerazvrstana cesta u Vaškoj, 45.000,00 €
 • Grad Slatina – Rekonstrukcija plinske kotlovnice u zgradi Hrvatskog doma u Slatini – Glazbena škola Milka Kelemena, 45.000,00 €

 

Uz savjetodavnu pomoć RA VIDRA-e prijavljeni su projekti za općine Sopje, Gradinu, Suhopolje i Mikleuš.

 

 • Povećaj font
 • Smanji font
 • Promijeni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Promijeni vrstu slova
 • Vrati izvorno