Zavod za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije uz savjetodavnu pomoć RA VIDRA-e prijavio projekt „Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine u VPŽ“

/ 8.5.2023. /

Dana 5. svibnja 2023. godine u sklopu ograničenog poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine“ objavljenog od strane Ministarstva zdravstva, Zavod za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije prijavio je projekt „Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine u VPŽ“ u iznosu od 171.184,95 EUR.

Projektom se osigurava specijalizacija u trajanju od petnaest mjeseci za pet specijalizanta u području hitne medicine te se na taj način osigurava kvalitetnije pružanje zdravstvene zaštite, što se ostvaruje ulaganjem u dodatna znanja i vještine, a time i kompetencije medicinskih sestara/tehničara u pružanju bolje medicinske skrbi životno ugroženim pacijentima. Projektom se osigurava da u timovima hitne medicine, medicinske sestre/tehničari specijalisti hitne medicine rade samostalnu procjenu i zbrinjavanje hitnog pacijenta i donose odluku o skrbi za hitnog pacijenta. Završenom specijalizacijom djelatnici stječu specijalistička znanja i vještine za samostalan radu u djelatnosti hitne medicine.

Projektni prijedlog je izrađen u skladu s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine (NN 13/21), 5.5. Strateški cilj 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život, prioritetno područje 1. Kvalitetna i dostupna zdravstvena zaštita i zdravstvena skrb. Dodatno, projektni prijedlog je izrađen u skladu s Nacionalnim planom razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2027. godine, Poseban cilj 4. Učiniti zdravstveni sustav poželjnim mjestom za rad, mjera 4. Specijalističko usavršavanje zdravstvenih radnika i programi cjeloživotnog učenja. Projektni prijedlog također je usklađen s Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. - 2026. i njegovom komponentom 5. Zdravstvo te podkomponentom 5.1. „Jačanje otpornosti zdravstvenog sustava“, reforme R3-I2 Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine.

Projektna prijava izrađena je uz pomoć VIDRA-e-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije. 

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno