Završeni radovi na energetskoj obnovi Osnovne škole Eugena Kumičića u Slatini

/ 30.11.2017. /

Virovitičko-podravska županija je u suradnji s VIDRA-om, Razvojnom agencijom prijavila projekt „Energetska obnova osnovne škole Eugena Kumičića, Slatina“ na poziv Europskog fonda za regionalni razvoj „ Pilot projekt Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“ (Ref . Oznaka: 4c1.2.). Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.268.085,91kn, prihvatljivi troškovi su 3.022.460,94 kn. Bespovratna EU sredstva su 2.720.214,85 kn, od čega udio Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 30%, odnosno 906.738,28 kn te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 60%, odnosno 1.813.473,57 kuna . Virovitičko-podravska županija sudjeluje s iznosom od 10%.

Zgrada Osnovne škole Eugena Kumičića danas je potpuno obnovljena. Završeni su radovi koje je izvodila tvrtka Iver d.o.o . iz Čepina, a stručni nadzor provodila je tvrtka ARHIS d.o.o. iz Slatine. Projekt energetske obnove obuhvaćao je zamjenu vanjske stolarije, te je postavljena toplinska izolacija vanjskih zidova i podova prema negrijanom prostoru . Zamijenjena je i postojeća rasvjeta s rasvjetom veće učinkovitosti (LED rasvjetom). U sklopu projekta osigurana je provedba energetskog pregleda zgrade i izraditi će se Energetski certifikat .

Projekt se provodi sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetna os 4: Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije , Investicijski prioritet 4c: Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenje OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, te u stambenom sektoru, Specifični cilj 4c1: Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora .

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno