Godišnje izvješće o provedbi Plana razvoja Virovitičko-podravske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine za 2022. godinu

/ 31.3.2023. /

Godišnje izvješće o provedbi Plana razvoja Virovitičko-podravske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine za 2022. godinu izrađeno je u skladu s Uputama za izradu godišnjeg izvješća o provedbi plana razvoja JLP(R)S Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije iz siječnja 2023. godine, a kojima je definirana struktura i sadržaj istog.

U skladu s Uputama, godišnje izvješće se sastoji od tekstualnog dijela i tabličnog predloška izvješća, a obvezu izrade, način podnošenja i rok podnošenja godišnjeg izvješća o provedbi plana razvoja propisani su odredbama zakonodavnog okvira sustava strateškog planiranja i upravljanja razvojem koje čine Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 1232/17 i 151/22), Uredba o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i značaja za jedinice lokalne i područne samouprave (NN 89/18) te Pravilnik o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 6/19).

Izvješće o provedbi plana razvoja je izvješće o napretku u provedbi posebnih ciljeva i  ostvarenju pokazatelja ishoda plana razvoja jedinice područne (regionalne ) samouprave, koje tijelo zaduženo za izradu plana razvoja podnosi predstavničkom tijelu jedinice područne (regionalne) samouprave i Koordinacijskom tijelu jednom godišnje.

Ovo godišnje izvješće o provedbi Plana razvoja Virovitičko-podravske županije obuhvaća izvještajno razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine te se nalazi u nastavku:

  1. Godišnje izvješće o provedbi PR VPŽ_narativni dio
  2. Prilog 1. Obrazac za izradu godišnjeg izvješća o provedbi plana razvoja

 

Aktivnost izrade Godišnjeg izvješća financira se iz projekta tehničke pomoći VIDRA-TEC 2.

 

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno