Odluka o osnivanju i imenovanju Glavnog županijskog tima za izradu Plana razvoja Virovitičko-podravske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine

/ 24.11.2020. /

Župan Igor Andrović 23. siječnja 2020. godine donio je Odluku o osnivanju i imenovanju Glavnog županijskog tima za izradu Plana razvoja Virovitičko-podravske županije za razdoblje od 2021 . do 2027. godine.

Zadaća Glavnog županijskog tima je koordinacija aktivnosti na izradi Plana razvoja Virovitičko-podravske županije za razdoblje od 2021 . do 2027. godine, sukladno odredbama posebnog zakona, podzakonskih akata i strateških dokumenata Republike Hrvatske.

Aktivnost izrade Plana razvoja Virovitičko-podravske županije financira se iz projekta tehničke pomoći VIDRA-TEC 2 .

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno