Odluka o osnivanju i imenovanju Partnerskog vijeća za izradu Plana razvoja Virovitičko podravske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine

/ 23.11.2020. /

Župan Igor Andrović 23. siječnja 2020. godine donio je Odluku o osnivanju i imenovanju Partnerskog vijeća za izradu Plana razvoja Virovitičko podravske županije za razdoblje od 2021 . do 2027. godine.

Partnersko vijeće osniva se kao savjetodavno tijelo u pripremi, izradi i praćenju provedbe Plana razvoja Virovitičko-podravske županije za razdoblje od 2021 . do 2027. godine te utvrđivanja zajedničkih prioriteta na razini Županije i predlaganja strateških projekata.

Administrativne i stručne poslove za potrebe rada Partnerskog vijeća obavljat će VIDRA-Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije, kao regionalni koordinator za vođenje izrade Plana razvoja Virovitičko-podravske županije .

Aktivnost izrade Plana razvoja Virovitičko-podravske županije financira se iz projekta tehničke pomoći VIDRA-TEC 2 .

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno