Odluka o razrješenju i imenovanju članova i zamjenika članova Partnerskog vijeća za izradu Plana razvoja Virovitičko podravske županije za razdoblje 2021. – 2027. godine

/ 7.9.2021. /

Dana 2. rujna 2021. godine donesena je Odluka o razrješenju i imenovanju članova i zamjenika članova Partnerskog vijeća za izradu Plana razvoja Virovitičko podravske županije za razdoblje 2021 . – 2027. godine.

Partnersko vijeće djeluje kao savjetodavno tijelo u pripremi, izradi i praćenju provedbe Plana razvoja Virovitičko-podravske županije za razdoblje od 2021 . do 2027. godine te utvrđivanja zajedničkih prioriteta na razini Županije i predlaganja strateških projekata.

Administrativne i stručne poslove za potrebe rada Partnerskog vijeća obavlja VIDRA-Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije, kao regionalni koordinator za vođenje izrade Plana razvoja Virovitičko-podravske županije .

Sjednica Partnerskog vijeća za područje Virovitičko-podravske županije na kojoj će biti predstavljen nacrt Plana razvoja Virovitičko-podravske županije za razdoblje 2021.-2027 . godine planira se održati sredinom listopada 2021. godine.

Aktivnost izrade Plana razvoja Virovitičko-podravske županije financira se iz projekta tehničke pomoći VIDRA-TEC 2 .

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno