Održana je prva radionica Radne skupine za izradu Plana razvoja Virovitičko-podravske županije

/ 12.1.2021. /

Putem Zoom platforme održana je online, 8. siječnja 2021. godine, prva radionica Radne skupine za izradu Plana razvoja Virovitičko-podravske županije .

Radionicu je organizirala Razvojna agencija VIDRA u svojstvu regionalnog koordinatora zaduženog za koordinaciju izrade Plana razvoja VPŽ u suradnji s Institutom za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) . Na radionici su sudjelovali članovi tematskih radnih skupina kao i voditelji radnih skupina i njihovi zamjenici.

Radnu skupinu čine sljedeće tematske skupine:

 • tematska radna skupina za gospodarstvo, ruralni razvoj i turizam;
 • tematska radna skupine za društvenu infrastrukturu;
 • tematska radna skupina za zdravstvenu i socijalnu infrastrukturu;
 • tematska radna skupina za infrastrukturu, zaštitu okoliša i prostor;
 • tematska radna skupina za civilno društvo i institucionalni okvir upravljanja razvojem .

Također, na radionici sudionicima se obratila i Maja Hranilović ispred tvrtke Ecorys Hrvatska d.o.o., a u svojstvu evaluatora u procesu izrade Plana razvoja VPŽ . Evaluator komentira sadržaj i postupak izrade tijekom cijelog procesa te osigurava sinergiju s vanjskim dokumentima odnosno višim strategijama, pravilnicima, zakonima i dr .

Članovi Radne skupine za izradu Plana razvoja VPŽ ukratko su putem izlaganja gđe Maleković (IRMO) i PowerPoint prezentacije upoznati s postupkom izrade Analize stanja. Središnji dio izlaganja odnosio se na prvi nacrt SWOT analize. SWOT analiza mora biti utemeljena na prethodnoj detaljnoj Analizi stanja. Nužna je osnova za izradu strateškog dijela te mora biti relevantna, jasna, pregledna i sveobuhvatna s nužnom usklađenosti problema i potreba. Tijekom prezentiranja SWOT analize, gđa Maleković je naglasila značaj integriranog tj. višesektorskog pristupa sagledavanju razvojne problematike u Županiji, a o čemu se izrazito vodilo računa tijekom izrade i Analize stanja i SWOT analize. Istaknula je u prvom redu nužnost integriranog razmatranja problematike obrazovanja, zapošljavanja i razvoja gospodarstva, ali i sagledavanja mogućnosti za razvoj turizma, povezano sa problematikom iz segmenta kulture i gospodarstva. Isto se odnosi na problematiku razvoja gospodarstva i očuvanja okoliša i sl.

Sljedeći koraci u izradi Plana razvoja VPŽ su izrada poglavlja Razvojne potrebe i potencijali te definiranje vizije i strateškog okvira.

Aktivnost izrade Plana razvoja Virovitičko-podravske županije financira se iz projekta tehničke pomoći VIDRA-TEC 2.

 • Povećaj font
 • Smanji font
 • Promijeni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Promijeni vrstu slova
 • Vrati izvorno