Održana posljednja sjednica Partnerskog vijeća za izradu Plana razvoja Virovitičko-podravske županije

/ 28.3.2022. /

U Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije, a u organizaciji koordinatora izrade Plana razvoja – Razvojne agencije VIDRA, dana 25. ožujka 2022 . godine održana je sjednica Partnerskog vijeća za područje Virovitičko-podravske županije na kojoj je predstavljen konačni nacrt Plana razvoja Virovitičko-podravske županije za razdoblje 2021.-2027 . godine, zajedno s pripadajućim prilozima, a nakon održanog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Predstavljanje konačnog nacrta dokumenta održali su predstavnici Instituta za razvoj i međunarodne odnose (dalje u tekstu: IRMO), kao stručna podrška u izradi županijskog strateškog dokumenta .

Razvojna agencija VIDRA, zajedno sa stručnom podrškom IRMO-a, nastavlja rad na izradi ovog strateškog dokumenta, uključujući komentare i mišljenja zaprimljena tijekom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću i tijekom sjednice Partnerskog vijeća .

Konačni nacrt Plana razvoja Virovitičko-podravske županije za razdoblje 2021.-2027. godine zajedno s pripadajućim prilozima, a prije usvajanja, bit će objavljen na internetskim stranicama Razvojne agencije VIDRA .

Sjednicu je vodio predsjednik Partnerskog vijeća Igor Andrović.

Aktivnost izrade Plana razvoja Virovitičko-podravske županije financira se iz projekta tehničke pomoći VIDRA-TEC 2.

Fotografije: Kristijan Toplak

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno