Održana sjednica Partnerskog vijeća za izradu Plana razvoja Virovitičko-podravske županije

/ 25.10.2021. /

U Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije, a u organizaciji koordinatora izrade Plana razvoja – Razvojne agencije VIDRA, dana 22 . listopada održana je sjednica Partnerskog vijeća za područje Virovitičko-podravske županije na kojoj je predstavljen dosadašnji rad na Planu razvoja Virovitičko-podravske županije za razdoblje 2021.-2027 . godine: prijedlog nacrta Analize stanja, SWOT analize i Analize potencijala i potreba, Strateškog okvira, Opisa mjera te tekstualnog dijela Plana razvoja Virovitičko-podravske županije za razdoblje 2021.-2027 . godine. Također, članovima i njihovim zamjenicima predstavljeni su i koraci koji slijede u izradi Plana razvoja. Izlaganje su održali predstavnici Razvojne agencije VIDRA te Instituta za razvoj i međunarodne odnose, kao stručna podrška u izradi županijskog strateškog dokumenta .

Sjednicu je vodio zamjenik predsjednika Partnerskog vijeća Marijo Klement.

Aktivnost izrade Plana razvoja Virovitičko-podravske županije financira se iz projekta tehničke pomoći VIDRA-TEC 2 .

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno