Postupak vrednovanja izrade Plana razvoja Virovitičko-podravske županije

/ 16.4.2021. /

Pokrenut je postupak vrednovanja izrade Plana razvoja Virovitičko-podravske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine. Postupak vrednovanja pokreće čelnik tijela koje je nadležno za izradu akta strateškog planiranja donošenjem odluke o početku postupka vrednovanja, u skladu s planom vrednovanja .

Sukladno Pravilniku o provedbi postupka vrednovanja (NN 66/2019) osnovan je Odbor za vrednovanje . Tijelo nadležno za izradu akta strateškog planiranja imenuje predsjednika, dopredsjednika i članove Odbora za vrednovanje akata strateških dokumenata .

Članovi Odbora za vrednovanje su predstavnik Koordinacijskog tijela, predstavnik Koordinatora za strateško planiranje nadležnoga tijela i ostali vanjski i unutarnji članovi prema odluci tijela nadležnog za izradu akta strateškog planiranja .

Zaposlenici nadležnoga tijela, koji su neposredno sudjelovali u izradi ili provedbi akata strateškoga planiranja ne mogu biti imenovani članovima Odbora za vrednovanje kao ni tima za vrednovanje .

Tijelo nadležno za izradu akta strateškog planiranja, uz savjetovanje s članovima Odbora za vrednovanje, izrađuje nacrt opisa djelovanja kojeg službeno odobrava Odbor za vrednovanje.

Također, u studenome prošle godine sklopljen je Ugovor o usluzi prethodnog vrednovanja s tvrtkom Ecorys Hrvatska d.o.o., a prethodno vrednovanje provodi se paralelno i koordinirano s procesom izrade Plana razvoja Virovitičko-podravske županije za razdoblje do 2027. godine, kako bi se osigurali pravovremeni doprinosi i smjernice prilikom izrade plana razvoja.

Aktivnost vrednovanja izrade Plana razvoja Virovitičko-podravske županije financira se iz projekta tehničke pomoći VIDRA-TEC 2.

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno