Razvojna agencija VIDRA započela s izradom Plana razvoja Virovitičko-podravske županije za razdoblje do 2027. godine

/ 28.7.2020. /

VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije, kao regionalni koordinator, sukladno obvezama proizašlima iz Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18) te Odluci o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Virovitičko-podravske županije za razdoblje od 2021 . do 2027. godine, započela je izradu Analize stanja u suradnji s Institutom za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) te na temelju relevantnih podataka kojima raspolažu voditelji sektorskih radnih skupina .

U svrhu izrade Plana razvoja Virovitičko-podravske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine osnovane su, dakle, sljedeće tematske radne skupine temeljem Odlike o osnivanju i imenovanju Radne skupine za izradu Plana razvoja Virovitičko-podravske županije za razdoblje od 2021 . do 2027. godine :

 • Gospodarstvo, ruralni razvoj i turizam;
 • Društvena infrastruktura;
 • Zdravstvena i socijalna infrastruktura;
 • Infrastruktura, zaštita okoliša i prostor;
 • Civilno društvo i institucionalni okvir upravljanja razvojem .

Naime, analiza stanja bavi se analizom osnovnih pitanja upravljanja raspoloživim resursima i funkcionalnom/strukturnom koherentnošću institucija . Analiza ta dva široka segmenta osigurava vjerodostojnu ocjenu sposobnosti institucije za ostvarivanje planiranih ciljeva, kao i za provedbu zadaća koje predviđa normativni akt ili politika. Također, analiza stanja osigurava analizu raznih čimbenika vanjskog okruženja (kako nacionalnog tako i međunarodnog) institucije koje ili promiče ili ograničava njezinu sposobnost za provedbu vlastitih politika.

Ono što slijedi u procesu izrade Analize stanja jest prvi sastanak voditelja i članova radnih skupina i Razvojne agencija VIDRA kao regionalnog koordinatora zaduženog za vođenje izrade Plana razvoja krajem rujna 2020. godine. Svrha sastanka je usvajanje opisa djelovanja i plana rada radne skupine i finaliziranje nacrta Analize stanja, nakon čega se prelazi u fazu izrade SWOT analize.

Aktivnost izrade Plana razvoja Virovitičko-podravske županije financira se iz projekta tehničke pomoći VIDRA-TEC 2.

 • Povećaj font
 • Smanji font
 • Promijeni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Promijeni vrstu slova
 • Vrati izvorno