Sjednica Partnerskog vijeća za područje Virovitičko-podravske županije održat će se u petak, 22. listopada 2021. godine s početkom u 10 sati

/ 13.10.2021. /

Župan Virovitičko-podravske županije, Igor Andrović sazvao je sjednicu Partnerskog vijeća za područje Virovitičko-podravske županije koja će se održati u petak, 22 . listopada 2021. godine s početkom u 10:00 sati u velikoj vijećnici Županijske skupštine u Virovitici, trg Ljudevita Patačića 1.

Pravni temelj za osnivanje Partnerskog vijeća za područje Virovitičko-podravske županije sadržan je u čl . 27. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (“Narodne novine” br. 147/14, 123/17, 118/18), članku 5. te članku 12. stavak 3. Uredbe o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća („Narodne novine” br . 103/15).

Partnersko vijeće za područje županije osniva se radi sudjelovanja u donošenju planskih dokumenata, utvrđivanja prioriteta razvoja na svom području, predlaganja strateških projekata važnih za razvoj jedinica područne (regionalne) samouprave te njihove provedbe i praćenja .

Partnersko vijeće osniva se i djeluje sukladno načelu partnerstva i suradnje, vodeći računa o zastupljenosti različitih dionika razvoja s područja jedinice područne (regionalne) samouprave i zastupljenosti interesa većine stanovništva u jedinici područne (regionalne) samouprave .

U radu partnerskog vijeća za područje županije sudjeluju predstavnici:

 • regionalne (područne) samouprave i regionalnih koordinatora;
 • gradova i općina s područja županije;
 • visokoškolskih ustanova, pružatelja obrazovnih usluga i usluga osposobljavanja;
 • gospodarskih i socijalnih partnera s područja županije;
 • organizacija civilnog društva s područja županije .

Partnersko vijeće za područje Virovitičko-podravske županije broji 31 člana i 31 zamjenika člana i sastavlja se sukladno načelu ravnomjerne predstavljenosti partnera pri čemu nijedan sektor ne smije imati natpolovičnu većinu članova u partnerskom vijeću .

Članove partnerskih vijeća za područje županije imenuje župan na prijedlog regionalnog koordinatora, VIDRA-e-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije, a u skladu sa člankom 12 . stavak 3. Uredbe o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća („Narodne novine” br. 103/15)

U nastavku se nalaze Poziv na sjednicu Partnerskog vijeća za područje Virovitičko-podravske županije, Nacrt Analize stanja, SWOT analize i Analize potencijala i potreba, Nacrt Strateškog okvira, Nacrt Opisa mjera te Nacrt Plana razvoja Virovitičko-podravske županije za razdoblje 2021.-2027. godine.

Aktivnost izrade Plana razvoja Virovitičko-podravske županije financira se iz projekta tehničke pomoći VIDRA-TEC 2.

 • Povećaj font
 • Smanji font
 • Promijeni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Promijeni vrstu slova
 • Vrati izvorno