Usvojen Plan razvoja Virovitičko-podravske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine

/ 26.10.2022. /

U ponedjeljak, 24. listopada 2022. godine Županijska skupština Virovitičko-podravske županije usvojila je Plan razvoja Virovitičko-podravske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Virovitičko-podravska županija je sukladno Zakonu o regionalnom razvoju (NN 147/14, 123/17, 118/18), Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/2017) i Uredbi o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 123/17), pokrenula proces izrade Plana razvoja Virovitičko-podravske županije za razdoblje do kraja 2027 . godine.

Plan razvoja Virovitičko-podravske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine je srednjoročni akt strateškog planiranja koji predstavlja okvir za poticanje razvoja Virovitičko-podravske županije. Sadrži ključne strateške odrednice poput vizije, razvojnih prioriteta, posebnih ciljeva, mjera i projekata od strateškog značaja. Osim što predstavlja okvir za usklađivanje razvojnih stremljenja u županiji, njime se osigurava funkcionalna poveznica s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine, ali i drugim europskim, nacionalnim i lokalnim razvojnim planovima.

Plan razvoja Virovitičko-podravske županije rezultat je rada velikog broja dionika, VIDRA-e - Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije, u suradnji sa svim ostalim institucijama s područja županije koje su osigurale potrebne podatke i sudjelovale u kreiranju strateškog okvira, uz podršku stručnog tima Instituta za razvoj i međunarodne odnose iz Zagreba.

Izazovi gospodarskog oporavka od zdravstvenih i društveno-ekonomskih posljedica pandemije COVID-19 nameću potrebu provedbe već započetih investicija i kreiranje novih koje bi trebale dodatno poduprijeti prilagodbu na novonastale okolnosti i jačanje konkurentnosti Virovitičko-podravske županije. Za županiju to znači investicije povezane sa zelenom i digitalnom tranzicijom, zapošljavanjem, razvojem vještina, obrazovanjem, istraživanjem i inovacijama, poboljšanjem poslovnog okruženja, infrastrukture, učinkovitosti javne uprave, zdravstvenog sustava i svih drugih područja od društvenog i gospodarskog značaja.

Za ostvarenje ciljeva zadanih ovim strateškim dokumentom iznimno je važan doprinos svih ključnih dionika i cjelokupnog stanovništva županije kako bi naša županija bila regija prepoznata po zelenom razvoju, očuvanoj kulturnoj i prirodnoj baštini, održivom i konkurentnom gospodarstvu te inovativnom upravljanju, na dobrobit sadašnje i budućih generacija.

Plan razvoja Virovitičko-podravske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine možete pronaći ovdje.

Aktivnost izrade Plana razvoja Virovitičko-podravske županije financirana je iz projekta tehničke pomoći VIDRA-TEC 2.

 

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno