Potpisan Ugovor

/ 29.7.2019. /

U petak, 26. srpnja 2019. godine ravnateljica Razvojne agencija VIDRA, Emina Kovač, potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt VIDRA-TEC 2 ukupne vrijednosti 17.256.556,35 kuna, od čega bespovratna sredstva iznose 14.668.072,89 kuna . Projekt se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020 .

Projekt VIDRA-TEC 2 je svojevrstan nastavak aktivnosti regionalnog koordinatora kroz prethodni projekt Tehničke pomoći VIDRA-TEC i obuhvaća mjere za jačanje kapaciteta korisnika EU sredstava te su glavne aktivnosti usmjerene ka pružanju savjetodavne podrške potencijalnim korisnicima, javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja županije u pripremi i provedbi EU projekata te jačanje njihovih kapaciteta za pripremu i provedbu EU projekata kroz održavanje događaja za informiranje, vidljivost i umrežavanje te organiziranja edukacija na temu EU fondova . Tijekom provedbe projekta, potencijalni korisnici bit će informirani o mogućnostima koje im pružaju fondovi Europske unije. Također, VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije će, kao regionalni koordinator, sukladno zakonom propisanih poslova, poduzimati različite aktivnosti vezane uz središnji elektronički registar razvojnih projekata (upis projekata, koordinacija upisa projekata, provjeravanje i praćenje stanja razvojnih projekata, osposobljavanja korisnika registra s područja županije), a bit će zadužena i za izradu plana razvoja i drugih strateških razvojnih dokumenata za područje županije te njihovih provedbenih dokumenata . Razvojna agencija VIDRA će biti zadužena za organizaciju radionica i predavanja za potencijalne korisnike EU sredstava koje će držati njezini djelatnici ili će biti samo organizacijska podrška upravljačkom ili posredničkim tijelima . Zaposlenici regionalnog koordinatora kontinuirano će se educirati na svim područjima vezanima uz bolju i kvalitetniju pripremu i provedbu projekata .

-Razvojna agencija VIDRA, kao regionalni koordinator, spada među najuspješnije županijske razvojne agencije u provedbi prvog projekta tehničke pomoći vrijednog 1,5 milijuna kuna, a koji je završio u ožujku ove godine . Međutim, sada u srpnju potpisan je drugi projekt tehničke pomoći VIDRA-TEC 2 koji je svojevrstan nastavak prethodnoga i ujedno predstavlja najveći i financijski najizdašniji projekt i, što je najbitnije, osigurava potrebna financijska sredstva za rad regionalnog koordinatora do kraja 2023 . godine čime se ujedno olakšava i osnivaču Virovitičko-podravskoj županiji u smislu manjeg izdvajanja financijskih sredstava za rad svoje razvojne agencije . S obzirom da naša razvojna agencija u provedbi ima kontinuirano 50-tak razvojnih projekata koji zahtijevaju izniman angažman djelatnika, mišljenja smo da ćemo i ovaj ugovor uspješno opravdati, na zadovoljstvo Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i naše Virovitičko-podravske županije – istaknula je ravnateljica Emina Kovač .

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno