Predstavljanje Mehanizma za oporavak i otpornost

/ 19.1.2021. /

Nakon političkog dogovora o Mehanizmu za oporavak  i otpornost postignutog u prosincu, Komisija je državama članicama predstavila ažurirane smjernice o pripremi i predstavljanju planova za oporavak i otpornost . Instrument za oporavak  i otpornost ključni je instrument u središtu projekta NextGenerationEU, plana EU-a za izlazak iz krize uzrokovane koronavirusom .

Kako bi imale koristi od Mehanizma za oporavak i otpornost, države članice moraju dostaviti planove za oporavak i otpornost s nacionalnim programima reformi i ulaganja .

Ovim putem pozivaju se predstavnici općina i gradova na području Virovitičko-podravske županije na Kolegij načelnika i gradonačelnika Virovitičko-podravske županije, 28 . siječnja 2021. godine, gdje će biti predstavljen Mehanizam za oporavak i otpornost.

Cilj predstavljanja je upoznati predstavnike općina i gradova sa smjernicama Mehanizma te pružiti potporu jedinicama lokalne samouprave da svoja buduća ulaganja i projekte koji će se financirati iz sredstava Europske unije pripreme u skladu sa smjernicama .

Aktivnost predstavljanja Mehanizma za oporavak i otpornost financira se iz projekta tehničke pomoći VIDRA-TEC 2.

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno