Razvojna agencija VIDRA potpisala Ugovor o sufinanciranju provedbe EU projekta VIDRA-TEC 2 u vrijednosti od 1.294.241,73 kn

/ 6.9.2021. /

Na dan proslave Dana Virovitičko-podravske županije, u petak, 3. rujna 2021. godine, ravnateljica Razvojne agencija VIDRA, Emina Kovač, potpisala je Ugovor o sufinanciranju provedbe EU projekta VIDRA-TEC 2 u vrijednosti od 1.294.241,73 kuna .

Inače, ukupna vrijednost ovoga EU projekta je 17.256.556,35 kuna, od čega bespovratna sredstva iznose 14.668.072,89 kuna. Projekt se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020 .

Projekt VIDRA-TEC 2 obuhvaća mjere za jačanje kapaciteta korisnika EU sredstava te su glavne aktivnosti usmjerene ka pružanju savjetodavne podrške potencijalnim korisnicima, javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja županije u pripremi i provedbi EU projekata te jačanje njihovih kapaciteta za pripremu i provedbu EU projekata kroz održavanje događaja za informiranje, vidljivost i umrežavanje te organiziranja edukacija na temu EU fondova .

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno