U sklopu projekta Tehničke pomoći VIDRA-TEC 2 održana edukacija Upravljanje konfliktima za zaposlenike Razvojne agencije VIDRA

/ 24.9.2020. /

U sklopu projekta Tehničke pomoći VIDRA-TEC 2 dana 21. rujna 2020. godine održana je edukacija zaposlenika Razvojne agencije VIDRA na temu upravljanja u konfliktnim situacijama . Cilj edukacije je bio da zaposlenici regionalnog koordinatora unaprijede odnose s primateljima savjetodavne potpore i smanje vjerojatnost konflikta i njegovog utjecaja na osobnu i/ili organizacijsku uspješnost .

Edukaciju je održala konzultantska tvrtka PJR d.o.o . iz Zagreba. Korišten je pristup koji obuhvaća metode i alate za uspješno upravljanje konfliktnim situacijama. Edukacija je polaznicima prenijela procese učinkovite analize i rješavanja konflikata, a koji im može koristiti za većinu konflikata s kojima se svakodnevno susreću . Edukacija je bila interaktivna te se provodila manjim dijelom pomoću power point prezentacije, a većim dijelom praktično na konkretnim primjerima kroz vježbe .

Zaposlenici regionalnog koordinatora upoznati su s fazama razvoja konflikata te načinima kako ih prepoznati, koji su uzroci i posljedice konflikata, kako riješiti konflikte, koji su stilovi ponašanja i kako ih definirati, te koje su tehnike rješavanja konflikata.

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno