Zaposlenici Razvojne agencije VIDRA završili program izobrazbe u području javne nabave u sklopu projekta Tehničke pomoći VIDRA-TEC 2

/ 9.9.2020. /

U sklopu projekta Tehničke pomoći VIDRA-TEC 2 od 31. kolovoza do 4. rujna 2020. godine održano je osposobljavanje zaposlenika Razvojne agencije VIDRA iz područja javne nabave.  Naime, zaposlenici koji ne posjeduju važeći certifikat iz područja javne nabave upućeni su na ovaj specijalistički seminar . Cilj ovog osposobljavanja je bio ojačati kapacitete zaposlenika regionalnog koordinatora za izazove u pružanju savjetodavne pomoći u pripremi i provedbi postupaka javne nabave, a koji su sastavni dio provedbe projekata financiranih od strane fondova Europske unije .

Program izobrazbe u području javne nabave održala je konzultantska tvrtka PJR d.o.o . iz Zagreba, u obliku specijalističkih seminara. Korišten je pristup koji obuhvaća osnove javne nabave, praktične primjere u planiranju u sustavu javne nabave i kreiranju dokumentacije o nabavi te vježbe provedbe postupaka javne nabave .

Tijekom specijalističkih seminara polaznici su slušali o širokom spektru tema iz područja javne nabave te su na kraju programa izobrazbe imali priliku usvojena znanja uvježbati na primjerima iz prakse .

Polaznici su tijekom programa izobrazbe utvrdili osnove javne nabave, saznali kako izraditi dokumentaciju o javnoj nabavi, o važnosti zaštite tržišnog natjecanja, kako planirati u sustavu javne nabave, o tehnikama i instrumentima za elektroničku i zbirnu nabavu, kako sastaviti kriterije za odabir ponude te kako provesti postupak pregleda i ocjene ponuda, donijeti odluku o odabiru i odluku o poništenju, kao i o pravnoj zaštiti u sustavu javne nabave .

Po završetku petodnevnog programa izobrazbe, svi polaznici, zaposlenici Razvojne agencije VIDRA, ostvarili su pravo pristupiti pisanom ispitu iz područja javne nabave. Po uspješno položenom ispitu, zaposlenicima će biti uručen certifikat o javnoj nabavi.

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno