IMATE IDEJU ZA PROJEKT?* Popunite označena polja

Ciljna skupina je ona grupa pojedinaca ili organizacija, poduzeća, javnih ustanova itd. čiji se problem rješava kroz projekt i na koje projekt ima najveći utjecaj budući da se zbog njih provodi. Svaki projekt ima ciljnu skupinu, nekoga zbog koga radimo to što radimo. Ljudi su, dakle, ključna stavka, od njih sve kreće i s njima sve završava. Ciljana skupina je u konačnici skupina koja sudjeluje u aktivnostima projekta. (Potrebno je razlikovati ciljnu skupinu od krajnjih korisnika – onih koji će imati korist nakon završetka projekta.) Npr. Ako se radi o nekom projektu koji provodi škola, ciljna skupina mogu biti profesori koji će se educirati za upotrebu nove računalne opreme koja se nabavila u sklopu projekta. Krajnji korisnici bit će učenici, jer će njima profesori prenositi svoja novostečena znanja.

Imate ideju za projekt?

Imate ideju za projekt?

Slobodno nas kontaktirajte!

Ispunjavanjem ovog obrasca Vaša ideja doći će na pravo mjesto jer je Razvojna agencija VIDRA Vaša adresa za razvojne projekte

Prijavi projekt

O Agenciji

VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije osnovana je 2008 삼성 프린터 드라이버 다운로드. godine kao javna ustanova. Vlasnik i osnivač Agencije je Virovitičko-podravska županija. Djelovanje i aktivnosti Razvojne agencije VIDRA usmjerene su na postizanje održivog povećanja životnog standarda za sve građane Virovitičko-podravske županije te uključivanje u pripremu i provedbu projekata širih interesa za cjelokupnu regiju Kontinentalne Hrvatske origin 7 5 다운로드. Od prvog dana svoga postojanja VIDRA je stvarala nove ideje, kreirala nove projekte. Vrlo brzo je uz punu podršku Virovitičko-podravske županije prerasla lokalne okvire i danas predstavlja respektabilnu regionalnu agenciju koju je 2011 타이머 프로그램 다운로드. godine resorno ministarstvo proglasilo najuspješnijom razvojnom agencijom u Hrvatskoj. Razvojna agencija VIDRA danas je u Virovitičko-podravskoj županiji prepoznata kao centralno mjesto za informiranje o bespovratnim sredstvima Europske unije i nacionalnim sredstvima financiranja 바람기억 mp3 다운로드.

Ciljevi

Ciljevi Razvojne agencije VIDRA usmjereni su na postizanje održivog povećanja životnog standarda za sve građane Virovitičko-podravske županije, te uključivanjem u izradu i implementaciju projekata širih interesa za cjelokupnu regiju Kontinentalne Hrvatske 세븐나이츠 컴퓨터 다운로드.
Ciljevi Razvojne agencije VIDRA, koji proizlaze iz njene misije, vodeći računa o stupnju razvoja, specifičnim potrebama i zahtjevima lokalnog okruženja odnosno okruženja na nivou županije i šire regije, su:
1) ruralni i regionalni razvoj Županije i šire regije;
2) povećanje konkurentnosti gospodarstva na području Županije 삼성전자 소프트웨어 다운로드.

NAŠA MISIJA

...jačanje regionalne konkurentnosti Virovitičko-podravske županije i Kontinentalne Hrvatske, odnosno timski i u suradnji s dionicima županije i regije planirati, izrađivati i implementirati razvojne, društveno odgovorne i profitabilne projekte.

NAŠA VIZIJA

VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije je stručna, pouzdana i prepoznatljiva agencija u regiji Kontinentalne Hrvatske, čija se kvaliteta i vrijednost pruženih usluga mjeri povećanjem konkurentnosti svih dionika županije i regije.
PODIJELI