IMATE IDEJU ZA PROJEKT?* Popunite označena polja

Ciljna skupina je ona grupa pojedinaca ili organizacija, poduzeća, javnih ustanova itd. čiji se problem rješava kroz projekt i na koje projekt ima najveći utjecaj budući da se zbog njih provodi. Svaki projekt ima ciljnu skupinu, nekoga zbog koga radimo to što radimo. Ljudi su, dakle, ključna stavka, od njih sve kreće i s njima sve završava. Ciljana skupina je u konačnici skupina koja sudjeluje u aktivnostima projekta. (Potrebno je razlikovati ciljnu skupinu od krajnjih korisnika – onih koji će imati korist nakon završetka projekta.) Npr. Ako se radi o nekom projektu koji provodi škola, ciljna skupina mogu biti profesori koji će se educirati za upotrebu nove računalne opreme koja se nabavila u sklopu projekta. Krajnji korisnici bit će učenici, jer će njima profesori prenositi svoja novostečena znanja.

NOVOSTI

U obnovu Vanadisa sa partnerima iz Mađarske

U Pečuhu je u ponedjeljak, 4. veljače održan inicijalni sastanak na kojem je dogovoreno partnerstvo gradova Virovitice i Pečuha na projektu obnove Vanadisa, nekadašnjeg omiljenog okupljališta mladih u središtu grada. Sastanku su nazočili gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin, gradonačelnik Pečuha Páva Zsolt, ravnateljice razvojnih agencija VIDRA i VTA, Emina Kovač i Tihana Harmund, Miroslava Bato iz […]

1 2 3 95

Catchable fatal error: Object of class stdClass could not be converted to string in /home/ravidra/public_html/wp-includes/l10n.php on line 919