IMATE IDEJU ZA PROJEKT?* Popunite označena polja

Ciljna skupina je ona grupa pojedinaca ili organizacija, poduzeća, javnih ustanova itd. čiji se problem rješava kroz projekt i na koje projekt ima najveći utjecaj budući da se zbog njih provodi. Svaki projekt ima ciljnu skupinu, nekoga zbog koga radimo to što radimo. Ljudi su, dakle, ključna stavka, od njih sve kreće i s njima sve završava. Ciljana skupina je u konačnici skupina koja sudjeluje u aktivnostima projekta. (Potrebno je razlikovati ciljnu skupinu od krajnjih korisnika – onih koji će imati korist nakon završetka projekta.) Npr. Ako se radi o nekom projektu koji provodi škola, ciljna skupina mogu biti profesori koji će se educirati za upotrebu nove računalne opreme koja se nabavila u sklopu projekta. Krajnji korisnici bit će učenici, jer će njima profesori prenositi svoja novostečena znanja.

Imate ideju za projekt?

Imate ideju za projekt?

Slobodno nas kontaktirajte!

Ispunjavanjem ovog obrasca Vaša ideja doći će na pravo mjesto jer je Razvojna agencija VIDRA Vaša adresa za razvojne projekte

Prijavi projekt
← Povratak na O Nama
Ivan Ferenčević

Viši savjetnik

033/722-043

ivan.ferencevic@ravidra.hr
Antonela Horvat

Viša stručna suradnica

033/638-268

antonela.horvat@ravidra.hr
Katarina Ivanac

Viša stručna suradnica u Odjelu za pripremu i provedbu projekata

033/800-047

katarina.ivanac@ravidra.hr
Željka Andrić

Viša savjetnica za pripremu i provedbu projekata

033/725-230

zeljka.andric@ravidra.hr
Mateja Cah

Viša savjetnica za pripremu i provedbu projekata

033/638-267

mateja.cah@ravidra.hr
Tihomir Kiš

Savjetnik za infrastrukturu

033/638-269

tihomir.kis@ravidra.hr
Sanja Galović

Viša stručna suradnica

033/725-230

sanja.galovic@ravidra.hr
Kristina Kucljak

Stručna suradnica

033/800-047

kristina.kucljak@ravidra.hr
Miroslava Bato

Stručna suradnica

033/725-230

miroslava.bato@ravidra.hr
Hrvoje Dragičević

Stručni suradnik

033/638-269

hrvoje.dragicevic@ravidra.hr
Tajana Bukovšak

Savjetnica za infrastrukturu

033/638-265

tajana.bukovsak@ravidra.hr
Stjepan Batorek

Viši stručni suradnik

033/722-043

stjepan.batorek@ravidra.hr
Karolina Ilić

Viša stručna suradnica

033/725-230

karolina.ilic@ravidra.hr
Veljko Rastović

Stručni suradnik

033/638-268

veljko.rastovic@ravidra.hr
Ivana Dorčec

Stručna suradnica

033/638-268

ivana.dorcec@ravidra.hr
Josip Kučan

Viši stručni suradnik

033/638-268

josip.kucan@ravidra.hr
Danijel Bosanac

Viši stručni suradnik

033/638-269

danijel.bosanac@ravidra.hr
Andreja Andraši

Stručna suradnica

033/638-269

andreja.andrasi@ravidra.hr
Neda Martić

Zamjenica ravnatelja

033/800-207

neda.martic@ravidra.hr
Jasna Biondić

Administrativna tajnica

033/725-219

jasna.biondic@ravidra.hr
Anita Rastija

Voditeljica odjela za pripremu i provedbu projekata

033/638-267

anita.rastija@ravidra.hr
Emina Kovač

Ravnateljica

033/638-266

emina.kovac@ravidra.hr
Monika Počepan

Voditeljica odjela

033/722-071

monika.pocepan@ravidra.hr
Željka Vuković

Zamjenica ravnatelja

033/800-047

zeljka.vukovic@ravidra.hr
Nataša Katalinić

Voditeljica Odjela za infrastrukturu i energetiku

033/553-088

natasa.katalinic@ravidra.hr
Natalija Jakšić

Voditeljica Odjela za financije i opće poslove

033/722-071

natalija.jaksic@ravidra.hr
Branimir Sladojević

Viši savjetnik za poljoprivredu

033/638-268

branimir.sladojevic@ravidra.hr
Sanja Pejić

Viša savjetnica za gospodarstvo

033/638-268

sanja.pejic@ravidra.hr
Sanja Koić

Savjetnica za financije

033/722-071

sanja.koic@ravidra.hr