IMATE IDEJU ZA PROJEKT?* Popunite označena polja

Ciljna skupina je ona grupa pojedinaca ili organizacija, poduzeća, javnih ustanova itd. čiji se problem rješava kroz projekt i na koje projekt ima najveći utjecaj budući da se zbog njih provodi. Svaki projekt ima ciljnu skupinu, nekoga zbog koga radimo to što radimo. Ljudi su, dakle, ključna stavka, od njih sve kreće i s njima sve završava. Ciljana skupina je u konačnici skupina koja sudjeluje u aktivnostima projekta. (Potrebno je razlikovati ciljnu skupinu od krajnjih korisnika – onih koji će imati korist nakon završetka projekta.) Npr. Ako se radi o nekom projektu koji provodi škola, ciljna skupina mogu biti profesori koji će se educirati za upotrebu nove računalne opreme koja se nabavila u sklopu projekta. Krajnji korisnici bit će učenici, jer će njima profesori prenositi svoja novostečena znanja.

Imate ideju za projekt?

Imate ideju za projekt?

Slobodno nas kontaktirajte!

Ispunjavanjem ovog obrasca Vaša ideja doći će na pravo mjesto jer je Razvojna agencija VIDRA Vaša adresa za razvojne projekte

Prijavi projekt
← Povratak na O Nama

Notice: Undefined offset: 3 in /home/ravidra/public_html/wp-content/themes/vidra/functions.php on line 2

Notice: Undefined offset: 4 in /home/ravidra/public_html/wp-content/themes/vidra/functions.php on line 2
7 zip

Odluke o osnivanju 

Odluka o osnivanju Razvojne agencije VIDRA 23.06.2008 스타 인공지능 다운로드.

Odluka o osnivanju Razvojne agencija VIDRA 1.03.2018 music video collection.

Statut 

Statut Razvojne agencije VIDRA-e

Upravno vijeće

Odluka o razrješenju i imenovanju Upravnog vijeća

Etički kodeks

Etički kodeks zaposlenika VIDRA-e

Ostalo 

Odluka o proceduri obračuna i naplate prihoda

Odluka o procedurama raspolaganje i upravljanja nekretninama

 


PODIJELI